Utbildning

Här kan du läsa mer om våra olika utbildningar – allt från Första hjälpen och HLR-utbildning till Heta arbeten och grundläggande brandskydd.

Utbildningen vänder sig till entreprenörer som utför ”brandfarliga arbeten” och även försäkringstagare, fastighets/lokalansvariga.

Kontakt för frågor eller bokning:

Robert Olsson
Mail: [email protected]
Tel: 070-836 70 40

Utbildningen vänder sig till alla anställda inom ett företag och privatpersoner. Utbildningen består av teori samt praktisk del. Läs mer om vår brandskyddsutbildning!

Robert Olsson
Mail: [email protected]
Tel: 070-836 70 40

Utbildningen ger er grundläggande kunskaper i att ingripa vid olyckor samt akuta sjukdomstillstånd. HLR-delen ger er en grundläggande kunskap i att utföra hjärt- och lungräddning.

Robert Olsson
Mail: [email protected]
Tel: 070-836 70 40

Utrymningsövning är ett bra verktyg för att kontrollera företagets/verksamhetens rutiner för utrymning i händelse av brand.

Kontakt för frågor eller bokning:

Robert Olsson
Mail: [email protected]
Tel: 070-836 70 40

Utbildning för de anställa som är ansvariga för utrymning och rapportering till brandskyddsansvarig.

Kontakt för frågor eller bokning:

Robert Olsson
Mail: [email protected]
Tel: 070-836 70 40

Utbildningen för den i företaget som har ansvar för brandskydd och riskhantering, samt även för brandskyddskontrollanter.

Kontakt för frågor eller bokning:

Robert Olsson
Mail: [email protected]
Tel: 070-836 70 40

Utbildningen för de anställa inom företaget som ansvarar för att genomföra kontroller enligt organisationens SBA.

Kontakt för frågor eller bokning:

Robert Olsson
Mail: [email protected]
Tel: 070-836 70 40

Utbildning för de personer som ska vara föreståndare för brandfarliga vara. Förkunskap i form av Grundläggande brandskyddsutbildning är ett krav.

Kontakt för frågor eller bokning:

Robert Olsson
Mail: [email protected]
Tel: 070-836 70 40

Utbildningen vänder sig till den på företaget alt. fastighetsskötare som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Kontakt för frågor eller bokning:

Robert Olsson
Mail: [email protected]
Tel: 070-836 70 40

Redo att sätta igång? Kontakta oss redan idag.
Kontakta oss