Ansulex Släcksystem – service och installation

Ansulex släcksystem

Det finns stora risker med att arbeta i ett kök. Oavsett om det handlar om ett mindre gatukök, en grill eller ett större restaurangkök så är kombinationen av hetta och exempelvis olja något som man måste ta på allvar. Att det kan börja brinna är en reell risk - och likaså att en brand kan få en enorm spridning. 

Att släcka en brand som uppstår i ett kök kräver speciella metoder. Ser man till en vanlig pulversläckare kan en sådan få en direkt motsatt effekt: en brand kan återantändas som en följd av kombinationen av rena metallytor och de större mängderna av fett och olja. 

Risken för en totalbrand är alltid närvarande om en brand startar i köket. Med Ansulex släcksystem finns emellertid en god möjlighet att få kontroll över branden och att släcka den innan den hinner få fäste och sprida sig vidare. Ansulex släcksystem är utvecklat just för att klara bränder som uppkommer i kök och det handlar om en speciell teknik och om en unik typ av vätska som snabbt kväver branden och som dessutom emulgerar med fettet - och som sedan också, genom ett tätt och hållbart skumlager, förhindrar att en eld från att återantända. 

Kontakta oss

ansulex

Ansulex service och underhåll av systemet

Ansulex Service med regelbundna intervaller är en garant för funktion i händelse av brand och vi hjälper dig med denna viktiga punkt i framtiden. Du kan anlita oss för installation av släcksystemet - men även för framtida service och underhåll av det. Du är i trygga händer. 

ansulex service

Vi installerar Ansulex släcksystem i ditt kök 

Vi har lång erfarenhet av Ansulex och kan hjälpa dig att installera detta släcksystem i ditt restaurangkök - oavsett hur detta är uppbyggt.

Ansulex släcksystem är det mest använda över hela världen och systemet är mekaniskt och kan skötas både manuellt och automatiskt - något som gör att riskerna för att en brand ska åsamka skada minimeras. 

Fördelarna med Ansulex släcksystem är många och anlitar du oss för en installation i ditt kök får du en kunnig partner som alltid försöker bygga långsiktiga relationer. Det senare är viktigt då man med regelbundna intervaller behöver kontrollera systemet och utföra service på det.

Ansulex service och underhåll av systemet 

Ansulex Service med regelbundna intervaller är en garant för funktion i händelse av brand och vi hjälper dig med denna viktiga punkt i framtiden. Du kan anlita oss för installation av släcksystemet - men även för framtida service och underhåll av det. Du är i trygga händer. 

Pålitliga system 

Det finns anledningar till varför Ansulex släcksystem används över hela världen och varför det är det vanligaste systemet i allt från mindre gatukök till större restauranger. Systemet är pålitligt, det är enkelt att hantera och förstå sig på, det kan skötas både manuellt och automatiskt och, framförallt, så fungerar det avsevärt mycket bättre än vad andra släcksystem gör.

Med detta släcksystem erbjuder man en säker arbetsplats och en säker plats för både personal och gäster. 

Att det kan börja brinna i ett kök är något som kan vara svårt att förhindra, men däremot kan man genom att installera Ansulex släcksystem motverka spridning och minimera riskerna för allvarliga skador - både på egendom och person. 

Fördelar med Ansulex släcksystem

  • Snabb och effektiv släckning. Om det börjar brinna agerar Ansulex automatiskt och känner av detta. En vätska sprutas ut och branden kvävs. Risken för spridning förhindras av ett tätt skumlager och släckmedlet emulgerar med fettet som börjat brinna. Personalen kan även agera på egen hand och manuellt sköta systemet. 
  • Ett anpassningsbart system. De flesta kök ser olika ut och detta både vad gäller utformning, storlek och vad som finns i dem. Riskerna blir i och med detta också annorlunda och man måste därmed också hitta ett släcksystem som, till mångt och mycket, skräddarsys. Ansulex har stora fördelar även här. Oavsett storlek på ditt kök och oavsett hur det är uppbyggt kan man anpassa systemet efter dessa förutsättningar. 
  • Lång livslängd. Att investera i ett Ansulex släcksystem är en långsiktig investering som lönar sig redan från dag ett. Livslängden är lång och då systemet dessutom inte kräver något extremt underhåll - utöver vår regelbundna service - finns det stora värden i att välja Ansulex för ditt kök. 
  • Miljövänligt. Om det skulle börja brinna och släcksystemet sätter igång så handlar det om en vätska som är miljövänligt och som inte skadar vare sig miljö eller som är farligt att exempelvis andas in. Det är dessutom väldigt enkelt att städa upp efteråt - något som innebär att man som restaurang inte behöver hålla stängt alltför länge efter ett tillbud. 

Att arbeta i en känslig miljö som i ett kök innebär att man dels måste arbeta hårt med att förebygga bränder och vidta åtgärder som minimerar riskerna för att en brand ska uppkomma. Det handlar även om att ha bästa tänkbara skydd om en brand startar. Ansulex släcksystem är det bästa exemplet på det senare. Med detta släcksystem i ditt kök kan du både rädda liv och egendom. 

Låter detta intressant? Vi kommer gärna ut till dig och ser över vilken lösning som passar bäst för ditt kök, din verksamhet och dina unika förutsättningar. Utöver detta kan vi även hjälpa dig med allt övrigt som har med brandskydd att göra. 

Service, reparation och installation av Ansulex
Kontakta oss