Mer än bara
brandskydd

SBA - Installation & Service - Utbildning
Kontakta oss

Mer än bara
brandskydd

SBA - Installation & Service - Utbildning
Kontakta oss

SBA

SBA står för Systematiskt Brandskyddsarbete och finns med i Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Där står det att den som är verksamhetsansvarig och ägare till en byggnad är ansvarig för att det bedrivs SBA. Syftet är att öka kunnandet så att brandskyddet succesivt förbättras. Vi kan hjälpa er med att göra en riskinventering samt upprätta SBA för eran fastighet.

Sevice / Installation

Vi utför service och underhåll samt installation på all säkerhetsutrustning vi säljer. Vi är utbildade och följer de lagar och regler som försäkringsbolag och myndigheter upprättat.

Kontakta oss om du behöver hjälp!

Brandkonsult / Brandingenjör

Behöver ni hjälp av en brandkonsult för att säkerställa brandskyddsbehovet och att ni uppfyller lagar och reglar så finns vår kunniga personal. Vi har tillgång till Brandingenjör om behovet finns för t.ex. brandskyddsdokumentation eller brandtekniskt yttrande.

Utbildning

Vi erbjuder en rad utbildningar som förbättrar säkerheten och ökar tryggheten i din verksamhet. Kurser i grundläggande brandskydd och heta arbeten, första hjälpen och HLR och praktiska utrymningsövningar kan hjälpa dig att skapa en säker miljö på arbetsplatsen. Våra erfarna kursledare visar vägen mot bättre brandsäkerhet!

Ansulex

Många fall av bränder i kök startar med brand i fett och matoljor. De är svåra att släcka och självantänder lätt om de inte släcks med rätt metod. Därför finns Ansulex R-102. Hör av er för installation eller service.

Kontakta oss

SBA - Systematiskt brandskyddsarbete

Den som är ägare eller nyttjanderättshavare till en byggnad/lokal är ansvarig för att det bedrivs SBA. Syftet är att öka kunnandet så att brandskyddet succesivt förbättras och att förhindra att brand uppstår. Vi kan hjälpa er med att göra en riskinventering samt upprätta SBA för eran fastighet.

Kontakta oss
Låt våra experter skapa en bättre brandsäkerhet
Kontakta oss