Brandskyddsutbildning Stockholm

Brandskyddsutbildning för företag

Som företag eller organisation finns det krav på att lokalerna man vistas i ska ha ett genomarbetat brandskydd där exempelvis rökluckor, tydliga anvisningar mot nödutgångar, brandfiltar och brandsläckare samt brandlarm och brandvarnare är några av de detaljer som kan inkluderas. 

Ett brandskydd kan - och ska - alltid anpassas efter lokalens utformning och specifika förutsättningar. Lika viktigt som ett bra brandskydd är emellertid också att de som vistas i lokalerna på daglig basis har rätt utbildning och kunskap om brand och hur man agerar om en sådan tar fart. 

Vår brandskyddsutbildning sker på plats i era lokaler och anpassas efter er verksamhet. Den tar några timmar att genomföra och den kan givetvis ske då det passar er bäst. 

Kontakta oss

brandskyddsutbildning stockholm

Boka in oss för en brandskyddsutbildning 

  • Oavsett bransch och oavsett hur lokalerna man arbetar i ser ut finns det alltid krav på rätt brandskydd.

  • Rätt brandskydd räddar liv och förhindrar bränder från att sprida sig vidare till andra delar av byggnaden - eller till andra fastigheter. 

  • En brandskyddsutbildning ger den kunskapen och det är något som företag med fördel kan anlita oss för. 

utbildning brandsläckare

Praktisk och teoretisk träning

En brandskyddsutbildning sker i olika steg där både praktisk och teoretisk träning inkluderas. Den praktiska delen handlar exempelvis om att man får prova att släcka en brand med pulversläckare och brandfilt. Detta medan den mer teoretiska delen av en brandskyddsutbildning i Stockholm handlar om att ge en ökad kunskap om hur en brand kan starta, hur den kan sprida sig, vilka risker som finns och exempelvis vilka material och ämnen som är brandfarliga. 

Att en brandskyddsutbildning sker i era lokaler är en fördel då vi kan anpassa allting utifrån de risker som finns - och vad ni behöver tänka på för att förhindra att en brand uppstår och sprider sig. Vi tittar även närmare på exempelvis evakuering och hur en riskbedömning ska göras - när ska du försöka släcka och när ska du inte göra det? 

Ingen tror att det ska börja brinna på den egna arbetsplatsen, men sanningen är den att de nästan dagligen inträffar bränder och att det därför också måste finnas en kunskap kring hur man ska agera. En brandskyddsutbildning är alltid en investering då den ger kunskap som sätter sig i ryggmärgen. En rekommendation är emellertid att man följer upp detta med jämna mellanrum också. Detta för att kunskapen ska vara färsk.

Fördelar med en brandskyddsutbildning 

Det finns många fördelar med att genomföra en brandskyddsutbildning.
Som med exempelvis HLR ger en brandskyddsutbildning en möjlighet att agera instinktivt - och korrekt - om en brand skulle starta. Du vet vad du ska göra och det sitter i ryggmärgen hur du ska agera. Samma sak gäller för dina kollegor.

Tillsammans med rätt brandskydd skapar man säkra, trygga arbetsplatser och det är en enorm fördel. Det finns även andra fördelar med att genomföra en brandskyddsutbildning i vår regi.

En brandskyddsutbildning kostar inte många kronor och är en mycket bra investering. Genom denna utbildning ökas kunskaperna om hur en brand uppkommer, hur den kan spridas och vilka metoder - och vilken utrustning - som kan användas för att släcka den. Vi har lång erfarenhet av detta och står redo att hjälpa företag, föreningar och organisationer över hela Stockholm med att ge denna kunskap. Kontakta oss redan idag så bokar vi in en tid.  

  • Minskad risk för skador och förluster. Att de anställda klarar sig i samband med en brand är givetvis det som räknas. Men, även att exempelvis utrustning och andra saker av ekonomiskt värde gör det har också en stor betydelse. 

  • Vet de anställda hur man använder exempelvis en brandsläckare eller en brandfilt - och när respektive var och en av dessa är bäst lämpad att använda - så kan ekonomiska värden komma att räddas. Samma sak gäller givetvis i en större skala då hela byggnaden kan räddas från en förödande brand. 

  • Rätt företagskultur. Anlitar du som företagare oss för en brandskyddsutbildning i Stockholm så visar du också dina anställda att du verkligen bryr dig. Detta föder dels ett förtroende för dig som chef - men även en kultur där man prioriterar säkerheten. Det gör att exempelvis den person du utsett till brandskyddsansvarig får stöttning i sitt arbete med att underhålla och kontrollera brandskyddet - och det gör att alla är beredda att dra sitt strå till stacken. 

  • Man vet var riskerna finns, och man gör allt i sin makt för att minimera dessa. Det skapar trygghet och den tryggheten kan i sin tur också bidra till en ökad produktivitet. Att en brandskyddsutbildning dessutom innebär ett litet avbrott i den vanliga lunken på jobbet är även det välkommet: man får ny energi av de nya kunskaper som utbildningen ger. 

Brandskyddsutbildning Stockholm
Kontakta oss