Produkter

Här kan du läsa mer om de produkter vi har i lager. Vi erbjuder även service, installation samt även utbildning om hur man använder många av våra produkter.

Det finns många typer och färger av handbrandsläckare med olika släckmedel avsedda för olika användningsområden. Vi har brandsläckare med pulver, vatten, skum, koldioxid och flera andra släckmedel. Vi har designsläckare samt rostfria släckare. Observera dock att brandsläckare i vissa fall måste vara röda, t ex i offentliga miljöer. Våra produkter uppfyller alltid kraven i standarden SS-EN 3.

Vi har ett stort sortiment av brandposter. Allt från enkla slangrullar till skåp med värme eller rostfritt stål för mer utsatta miljöer. Vi erbjuder olika dimensioner, längder och typer av slang samt en mängd reservdelar och tillbehör.

Vi har skyltar och markeringar för en mängd olika appliceringar. Dessa finns i olika storlekar och material.
Skyltning av brandredskap och varselmarkering skall ske enligt föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2008:13 Skyltar och signaler.

Nöd och hänvisningsarmaturer har olika uppgifter. Nödljus är till för att belysa utrymningsvägar så att personer hittar ut säkert. Hänvisningsarmatur är till för att visa vart nödutgångar finns. Nöd/hänvisningsarmaturer finns som enskilda enheter med inbyggt batteri eller som centralmatade enheter i olika typer av nödljussystem.

Brandlarm utgör en viktig del i brandskyddet. Det kan vara kravställt eller helt egen ambition. Det finns i utföranden som konventionellt, adresserbart eller aspirerande. Kontakta oss för en lösning som passar just dig och ditt behov.

Vi marknadsför ett brett utbud från de ledande tillverkarna av första hjälpen utrustning och hjärtstartare. Tex, plåster, ögonskölj, blodstoppare m.m.

Rökluckor och rökgasfläktar används för att evakuera brandrök från trapphus, lokaler m.m. Det finns i manuellt utförande eller automatiskt i allt från vajer, hållmagnet, tryckluft till motor. Vi utför installation, service, reparation och utbyte av rökluckor enligt EN 12101-2.

Brandtätning hindrar spridning mellan olika brandceller där annars brandrök sprider sig snabbt om genomföringar i väggar och golv inte är täta. Vi har material och kunskap för att återställa klassningen på brandcellsgränserna i eran fastighet.

Många fall av bränder i kök startar med brand i fett och matoljor. De är svåra att släcka och självantänder lätt om de inte släcks med rätt metod. Därför finns det släcksystem för restaurangkök, som är anpassade för den typen av bränder. Släcksystemet skyddar de heta ytorna, filter och frånluft med munstycken, som vid händelse av brand sprutar ut släckvätska som stoppar branden, samt ligger kvar och hindrar återantändning. R-102 Ansulex är ett pålitligt system, som funnits på marknaden länge och används av många stora restaurangkedjor. Det är både manuellt och automatiskt. Snygg design med rostfria skåp, som smälter in i köket och vätskan är ofarlig för användaren, samt kan lätt städas bort efter släckning. Vi är utbildade för service och installation av R-102 Ansulex. Läs mer om Ansulex!

Vill du veta mer? Kontakta oss redan idag
Kontakta oss