Rökluckor

Rökluckor – viktigt skydd vid brand

Har du rökluckor i din fastighet? Kontrollerar och underhåller du dem regelbundet? Rökluckor är mycket viktiga om det börjar brinna i en lokal – rentav livräddande. En fungerande röklucka släpper ut livsfarlig rök och gör räddningstjänstens arbete enklare när det brinner.

Rökluckor används för att evakuera brandrök från trapphus, lokaler med mera. Rökluckor finns i manuella eller automatiska utföranden. Vi utför installation, service, reparation och utbyte av rökluckor. 

Välkommen att kontakta oss – vi kan säkerställa fungerande rökluckor i din fastighet. 

Kontakta oss

räddningstjänst rökluckor

Därför behövs rökluckor

Rökluckorna gör det möjligt för räddningstjänsten att ventilera ut livsfarliga brandgaser för att få ner temperaturen och minska risken för övertändning eller brandgasexplosion. Spridningen av farliga brandgaser begränsas och skadorna minskar. Kvalitativa, korrekt installerade och fungerande rökluckor kan göra skillnad när det gäller möjligheten att rädda liv.

När räddningstjänsten rapporterar från bränder kommer det alltför ofta fram till att rökluckorna inte fungerar och insatsen fördröjs på grund av detta. Att se över sina rökluckor årligen i enlighet med svensk standard är en mycket viktig del i fastighetsunderhållet.

rökluckor brandvarnare

Vi byter ut slitna rökluckor

Om dina rökluckor är så slitna att det inte är aktuellt med reparation kan vi byta ut dem. Vi levererar alla typer av luckor, måttbeställda och lackerade i valfri färg. Med ljusinsläpp eller plåtlock, fallande eller uppåtgående. Vi ordnar dina rökluckor oavsett vilka krav du har. Förutom att vara ett mycket viktigt verktyg mot bränder så kan även vissa typer av rökluckor användas för att öka komforten under årets varmare perioder.

Vi har många års erfarenhet av rökluckor och installerar en rad olika typer och modeller. Beroende på var luckan ska placeras och vilket syfte den har så lämpar sig vissa rökluckor bättre än andra. Vi hjälper dig att hitta rätt lösningar. Här är några av de varianter vi kan erbjuda. 

 • Fasadventilatorer.
 • Tvålocksventilatorer.
 • Enlocksventilatorer med kupol.
 • Enlocksventilatorer med lanternin.
 • Undertakslucka.

Manuell eller automatisk öppning

Luckorna öppnas manuellt eller automatiskt när det börjar brinna i en lokalen. Öppning sker i de flesta fall via gasfjäder eller motor. Som standard hålls luckan igen av ett smältbleck som utlöser vid 72 grader, då gasfjädern skjuter upp luckan.

En alternativ variant är att luckan hålls igen av en hållmagnet. Den öppnas då istället via brandlarm eller en tryckknapp. Rökluckor kan även utrustas med elmotor och öppnas och stängas på elektrisk väg.  Då ingår den även som en del i byggnadens komfortventilation.

Rökluckor – lagar och regler

Den som äger eller förvaltar en fastighet har ett ansvar att ha brandskydd i skälig omfattning. En del av detta ansvar är att det ska finnas rökluckor och brandgasventilation finns där det behövs. Fastighetsägaren har även en skyldighet att se till att rökluckornas funktion säkerställs genom service och kontroll. Detta är reglerat enligt lag, i Lagen om skydd mot olyckor, Arbetsmiljölagen och även i Boverkets byggregler. Arbetet med rökluckor ska dokumenteras eftersom det räknas som del av verksamhetens Systematiska brandskyddsarbete. 

Allmänna råd

I de flesta fall behöver man inte byta ut rökluckorna i en fastighet, men det är viktigt med underhåll och service samt utbyte av delar med rekommenderade mellanrum. 

Det är inte alltid rätt att hitta rätt röklucka. Tack vare vår mångåriga erfarenhet av rökluckor och annat brandskydd kan vi hjälpa till med hela processen – från beställning till installation och avprovning. 

Montage och installation

Hur rökluckorna ska monteras påverkas av en rad olika parametrar. Var ska de placeras och hur löser vi på plats. Finns det hiss ända upp till takvåningen eller behöver luckorna lyftas på plats. Hur ska styrcentral och batteribackupen placeras? Hur fungerar det med kabeldragning mellan lucka och central. Med vår erfarenhet och kunskap inom brandsäkerhet kommer vi att hitta en bra lösning för din fastighet. 

Service av rökluckor – så går det till

 • Hur ofta ska service utföras på rökluckor och hur går servicen till. Här är några av de viktigaste punkter.
 • Alla rörliga delar och glidytor ska ses över och smörjas. 
 • Om det finns ett nedstörtningsskydd så bör det kontrolleras för att det ska fungera säkert.
 • Luckan kontrolleras okulärt för att sprickor och otäthet ska upptäckas och åtgärdas. 
 • Infästningar och gångjärn bör ses över.
 • Tätningslister kontrolleras, smörjs och byts ut vid behov.
 • Gasfjäderns funktion testas, det är viktigt att den kan öppna luckan även när den är täckt av snö på vintern. 

Brett utbud brandsäkerhetsprodukter

Vid sidan av rökluckor erbjuder vi en rad andra kvalitativa produkter inom brandsäkerhet. Brandsläckare, brandposter, brand- och utrymningslarm, första hjälpen, brandtätning med mera. Allt som kan göra dina lokaler brandsäkra och trygga för alla som bor och verkar där. 

Vi har många års erfarenhet av rökluckor och hjälper er från början till slut. Tillsammans med er går vi igenom vad ni behöver göra med era nuvarande rökluckor (service, kontroller och även eventuella byten). Välkommen att kontakta oss för mer information om våra brandskyddsprodukter och övriga tjänster.

Service, reparation och installation av rökluckor
Kontakta oss